АҚЫЛЫ ТҰРАҚ ҚЫЗМЕТІН КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ЖАРИЯ ОФЕРТА ШАРТЫ

Осы құжат «FORPOST ID» ЖШС ақылы тұрақ қызметін көрсету туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасу талаптарын қамтиды. Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің (бұдан әрі - ҚР АК) 395-бабына сәйкес бұл құжат жария оферта болып табылады және төменде баяндалған талаптар қабылданған жағдайда осы Офертаның акцептін жүргізетін жеке тұлға немесе/және заңды тұлға осы Офертада жазылған талаптар мен тәртіппен шарт жасасуға келісімін растайды.

Төменде баяндалған Оферта мәтіні белгісіз тұлғалар тобына арналған Шарт жасасу жөніндегі ресми жария ұсынысы болып табылады.

1. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар

 

Орындаушы - тұтынушыларға тұрақ қызметін ұсынатын және тұрақты ақылы негізде күтіп ұстау мен пайдалануды қамтамасыз ететін «FORPOST ID» ЖШС;

Ақылы тұрақ (тұрақ орны) - ақылы негізде көлік құралдарының уақытша тұруына арналған арнайы белгіленген және қажет болған жағдайда жайластырылған және жабдықталған орын;

Ашық үлгідегі тұрақ - сыртқы қабырға қоршаулары жоқ тұрақ;

Жабық үлгідегі тұрақ - көлік құралдарын автоматты өткізу жүйесімен жабдықталған тұрақ;

Тұрақ сессиясы - көлік құралын тұратын орында (тұрақта) орналастыру (пайдалану) уақытының кезеңі, оның басы көлік құралын тұратын орында орналастырудан бастап және көлік құралының тұрақты пайдалануы нақты аяқталғанға дейінгі сәті болып есептеледі;

Тұрақ орны - бір көлік құралын орналастыруға арналған тұрақ орнында арнайы белгіленген және қажет болған жағдайда жайластырылған орын;

Паркомат - тұрақ үшін төлем алуға арналған жабдық;

Тұрақты пайдаланушы (пайдаланушы) - тұрақты ақылы негізде пайдаланатын жеке/заңды тұлғалар (көлік құралын меншік құқығында немесе сенімхат бойынша немесе өзге де заңды негізде басқаратын, көлік құралын тұрақтандыруға кірген және тұрақ орнына көлік құралын орналастырған тұлға);

Тарифтер - тұрақ қызметі үшін төлемді анықтайтын бекітілген мөлшерлемелер жүйесі.

 

2. Шарттың мәні

2.1. Орындаушы Пайдаланушыға ақылы тұрақта көлік құралын уақытша тұраққа қою қызметін (бұдан әрі – Қызмет) көрсетуге міндеттенеді, ал ақылы тұрақты Пайдаланушы Қызметтерді қабылдауға және Орындаушыға Шартта көзделген тәртіппен және жағдайларда ақы төлеуге міндеттенеді.

2.2. Осы Шарт бірігу шарты болып табылады және оның талаптарын Пайдаланушы шартқа қосылу жолымен ғана Шарттың 2.3-тармағында көрсетілген іс-әрекеттерді жасау жолымен қабылдауы мүмкін.

2.3. Пайдаланушы Орындаушымен көлік құралын ақылы тұраққа орналастыру жолымен шарт жасасуға келісім береді.

2.4. Тұрақ көлік құралдарын сақтауға арналмаған. Үшінші тұлғалардың көлік құралдарына тұрақта айдап әкету және келтірген залал тәуекелдерін көлік құралдарының иелері дербес көтереді.

 

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Орындаушының құқықтары мен міндеттері:

3.1.1. Орындаушы қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес ақылы тұрақ аумағын жол белгілерімен, жол таңбаларымен, сондай-ақ ақы алуға арналған жабдықпен қамтамасыз етеді.

3.1.2. Орындаушы өз Қызметі туралы және Қызмет көрсету шарттары туралы www.nsparking.kz сайтында хабарлайды.

3.1.3. Көлік құралдарының ақылы тұрақта тұру, кіру және шығу қағидалары Қазақстан Республикасының Жол жүрісі қағидаларымен регламенттеледі.

3.1.4. Шарттың орындалуын бақылау және туындайтын дауларды реттеу мақсатында Орындаушы тұраққа қалдырылған көлік құралдарының мемлекеттік тіркеу нөмірлері, тұрақты пайдалану уақыты мен орны туралы деректерді жинауды, сақтауды және пайдалануды қамтитын ақылы көлік тұрағын пайдалану фактілерін тіркеуді жүзеге асырады.
3.1.7. Орындаушының дербес деректерді өңдеуі «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы №94-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүргізіледі.

3.1.8. Орындаушы тұрақ аумағында орналасқан көлік құралдарын күзетуді жүзеге асырмайды, көлік құралының, онда орнатылған жабдықтардың және қалдырылған заттардың сақталуына жауап бермейді.

3.1.9. Орындаушы ақылы тұрақ пайдалануды бірнеше рет бұзған және/немесе ақылы тұрақ салуды пайдаланғаны үшін ақы төлемеген жағдайда Пайдаланушыға ақылы тұрақ аумағына кіруден бас тартуға құқылы.

3.1.10. Қозғалыс схемасы бұзылған, Пайдаланушының ақылы тұрақ аумағында дұрыс қоймаған жағдайда, көлік құралын арнайы тұратын орынға (алаңға) мәжбүрлеп жеткізуге арналған арнайы техниканы шақыру.

3.2. Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері:

3.2.1. Тұрақты пайдаланушы тұрақты пайдалану ережелері туралы, тұрақты ақылы негізде пайдаланғаны үшін төлем мөлшері, оны енгізу тәртібі мен тәсілдері туралы ақпарат алуға құқылы.

3.2.2. Пайдаланушы мыналарға міндетті:

 • Қазақстан Республикасы Жол қозғалысы ережелерінің талаптарын сақтау;
 • ақылы тұрақты пайдаланған кезде көлік құралының тұрақ орнында нақты болу уақытын ескере отырып, белгіленген мөлшерде тұрақты пайдаланғаны үшін белгіленген құнды төлеу;
 • көлік тұрағын пайдалану үшін төлем құжатын сақтау.

3.2.3. Пайдаланушыға мыналарға тыйым салынады:

 • тұрақ үшін төлем алуға арналған жабдықтың қалыпты жұмысына кедергі жасау;
 • көлік құралдарының тұраққа кіруін (шығуын) бұғаттау;
 • көлік тұрағын пайдалануда кедергілер мен шектеулер жасау;
 • көлік құралын ақылы тұрақта тұрақты пайдалану үшін ақыны төлемей қалдыру;
 • тұрақ аумағын ластау;
 • тұрақ үшін төлем алуға арналған жабдықты бұзу;
 • тұрақ орындарын резервте қалдыру және көлік құралдарын тұрақ орындарында еркін орналастыруға өзге де кедергілер жасау;
 • егер бұл тиісті жол белгілерімен көзделсе, белгілі бір түрдегі көлік құралдарына арналған тұрақ орнында өзге түрдегі көлік құралын орналастыру;
 • тұрақ орындарының шекарасын бұзумен көлік құралын орналастыру;
 • оқылмайтын, стандартты емес немесе мемлекеттік стандарттың талаптарын бұза отырып орнатылған көлік құралын мемлекеттік тіркеу белгілерінсіз, сол сияқты көлік құралының осы үшін көзделген орындарда орнатылған мемлекеттік тіркеу белгілерінсіз, сондай-ақ оларды сәйкестендіруге кедергі келтіретін немесе қиындататын материалдарды қолдана отырып жабдықталған мемлекеттік тіркеу белгілерімен қалдыру;
 • нәтижесінде кез келген меншіктің қауіпсіздігіне немесе зақымдануына қауіп төнетін кез келген өзге іс-әрекеттер жасау.

4. Құны және ақы төлеу тәртібі

4.1. Ақылы тұрақты пайдаланғаны үшін төлем ақылы тұрақ үшін бекітілген тарифтерге сәйкес жүзеге асырылады.

4.2. Қызметке ақы төлеу көлік құралы ақылы тұрақ аумағынан шыққанға дейін жүргізіледі.

4.3. Ақылы тұрақ үшін төлем келесі тәсілдермен жүргізілуі мүмкін:

 • паркомат арқылы қолма-қол ақша қаражатымен;
 • Qiwi және Kassa24 төлем терминалдары арқылы қолма-қол ақша қаражатымен;
 • «NSparking» (iOS, Android) мобильдік қосымшасы арқылы төлеу жолмен қолма-қол емес ақша қаражатымен;
 • екінші деңгейдегі банктердің қосымшалары арқылы төлеу жолымен қолма-қол ақшасыз қаражатпен;
 • екінші деңгейдегі банктер арқылы төлеу жолымен қолма-қол ақшасыз қаражатпен;
 • ақылы тұрақ қызметі үшін ақы төлеуді жүргізуге Орындаушы ұсынатын өзге де тәсілдермен.

4.3. Төлем терминалы, паркомат, мобильді қосымша, екінші деңгейдегі банктердің қосымшалары арқылы төлеген кезде Орындаушы шот-фактураларды және көрсетілген қызметтер актілерін ұсынбайды.

4.4. Заңды тұлғалар Орындаушының кеңсесінде көрсетілген қызметтер актісін және шот-фактураны қызметті алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей ала алады.

4.5. Төлем жасау үшін Орындаушының банктік деректемелері:

«FORPOST ID» ЖШС

Қазақстан Республикасы, 010000,

Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Сарайшық к-сі, 24/1

БСН 140940019437

ЖСК KZ506018821000256971

БСК HSBKKZKX

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Астана аймақтық филиалы

 

 

4.6. Ақылы тұрақ қызметі үшін төлем тұрақ сессиясының барлық кезеңінде жүргізіледі.

5. Жауапкершілік

5.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

5.2. Тараптар шарт бойынша өз міндеттерін орындамағаны, тиісінше орындамағаны үшін, егер олар форс-мажорлық мән-жайлардан туындаған болса және Тараптар алдын ала болжай алмаған немесе ақылға қонымды шаралармен алдын ала алмаған болса, жауапкершіліктен босатылады.

5.3. Орындаушы мыналар үшін жауапты болмайды:

 • көлік құралының, көлік құралының ішінде қалдырылған мүліктің, сондай-ақ ақылы тұрақ аумағында қалдырылған мүліктің сақталуы үшін;
 • көлік құралына, көлік құралының ішінде қалдырылған мүлікке қатысты ақылы тұрақта жасалған үшінші тұлғалардың іс-әрекеттерімен зиян келтіргені, көлік құралы иесінің немесе заңды өкілінің денсаулығына/өміріне зиян келтіргені үшін;
 • ақылы тұрақ қызметі үшін төлем жүргізген кезде пайдаланушының деректерін дұрыс енгізгені үшін;

5.4. Тұрақ пайдаланушы мыналар үшін жауапты:

 • паркомат арқылы төлем жасағанда магниттік картаны жоғалтқаны үшін 2 000 (екі мың) теңге мөлшерінде;
 • меншік құқығында және/немесе басқа да заңды негіздерде Орындаушыға тиесілі жабдықтарды, жүйелерді зақымдағаны және/немесе жойғаны үшін;
 • тұрақ аумағында үшінші тұлғалардың мүлкіне және денсаулығына/өміріне зиян келтіргені үшін;
 • осы Шарттың талаптарын бұзғаны үшін.

6. Шарттың басқа талаптары

6.1. Оферта шарты көлік құралы ақылы тұрақ аумағында орналасқан сәттен бастап күшіне енеді және міндетті болып саналады, бұл осы Шартқа қосылғанын куәландырады және Тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады. Шарттың қолданылу мерзімі шектелмеген.

6.2. Орындаушының талабы бойынша осы Шарт мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін, егер Пайдаланушы тұрақ орнын мақсатына сай пайдаланбаса, бұл ретте тұрақ сессиясына төленген ақша қаражаты қайтарылмайды.

6.3. Пайдаланушы Орындаушының www.nsparking.kz сайтында тиісті ақпаратты жариялау арқылы Шарт талаптарының өзгерістері туралы хабардар етіледі, Орындаушы шартқа өзгерістерді бір жақты тәртіпте енгізеді.

6.3. Тұрақ пайдаланушы көлік құралының тұрақта нақты болу уақытын ескере отырып, белгіленген мөлшерде ақылы тұрақты пайдаланғаны үшін белгіленген құнды төлеу жөніндегі міндеттерді орындамаған жағдайда «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес әкімшілік айыппұл салуға әкеп соғады.

6.4. Осы Шарт бойынша даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сотқа жүгінуге құқылы.

6.5. Шағымдар мен наразылықтар жазбаша түрде қабылданады және Орындаушының келесі мекен-жайына жіберіледі: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Сарайшық к-сі 24/1.